Go to homepage | לעמוד הבית
About us
Publications & competitions
Contact us
"פסגת אונו" קרית אונו
Close
Next
/
Previous
Next
  • מיקום: קריית אונו
  • היקף: 400 דונם
  • יזם: מנהל מקרקעי ישראל ועיריית ק. אונו
  • שנה: 2000
רובע משולב, מגורים, תעסוקה, קאנטרי קלאב וספורטק כולל, 1680 יח"ד + 90,000 מ"ר תעסוקה לקריית מדע.

פרוייקט "פסגת אונו" הוא תוכנית לאיזון ושילוב אורבני בין אזורי מגורים ותעסוקה.
הקרבה בין שני יעודי הקרקע העיקריים הללו, מאפשרות לעירייה להקים מתקנים עירוניים משותפים לטובת הכלל.

הרעיון לשילוב מגורים בשימושי קרקע אחרים איננו חדש במטרופולין. עד היום, השילוב המקובל היה של מגורים עם מסחר, מלונאות ולעיתים עם משרדים. השילוב בין מגורים ותעסוקה לא היה רצוי, כל עוד דובר על תעשיה שיש בה מטרדים. כיום, אנו עדים להתפתחות התעסוקה, הכוללת עבודה מדעית בחברות תוכנה ותקשורת, "עבודה מרחוק" ובקרבת הבית, כאשר האינטרנט מקשר בין האנשים.

השילוב המיוחד שהוצע במסגרת התוכנית לשכונת "פסגת אונו" מעניק תשובה למספר בעיות המקשות על כולנו.

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge