Go to homepage | לעמוד הבית
About us
Publications & competitions
Contact us
Close
Next
/
Previous
Next
  • מיקום: מודיעין
  • היקף: 900 דונם
  • יזם: משרד הבינוי והשכון
  • שנה: 1999...
אתר N במודיעין משתרע על כ-900 דונם בחלקה המזרחי של העיר, ויכיל כ-1,500 יח"ד.
האתר משיק מדרומו בכביש 431 שיהווה את הכניסה הראשית לעיר ממזרח, וגובל בפארק של ואדי ענבה מצפון וממזרח לו.
האתגר בתכנון האתר היה לעצב שכונת מגורים תוך ניצול התנאים הטופוגרפיים המיוחדים, התחשבות בשלוחות האופייניות והפרצות לנוף, ויצירת מערכת ברורה של דרכים לקשרים בין מרכיביה השונים.
מאפיינת את מרכז האתר גבהה אורכית בצורת אוכף, בעוד האתר כולו מהווה מעין "אי" המנותק מסביבתו ע"י דרכים ושיפולים אל פארק ענבה.
ניתוח הטופוגרפיה והקשרים השכונתיים הוביל לסכימה האורבאנית של אתר N כ-היפוך של הסכימה המודיעינית הטיפוסית של שימוש בואדיות הרחבות בין הגבעות כריכוז שטחי מוסדות הציבור של העיר.
האורך המרכזי עוצב כמעין היפודרום אורכי במרכז השכונה וכ"ליבו" של האתר והפעילות הציבורי שבו.
הוא כולל פארק פעיל, מוסדות חינוך, מסחר, ובניה מרוכזת החובקים אותו בשתי קצותיו.
מוסדות החינוך ומוקדי משחק שכונתיים מאותרים בשכונה בפזור אופטימאלי ותוך שימוש בצירי הולכי הרגל ובשלוחות טופוגרפיות המתפתחות מהמרכז לאזורים הפריפריאליים.
לאתר תוכננה מערכת דרכים ברורה כאשר הדרכים מס' 1 ומס' 2 הן דרכים ראשיות המקשרות את הפונקציות החשובות.
שאר הדרכים משולבות בהן תוך יצירת משטר של מיתון תנועה תחבורתית לשכונה.

פזור המסות של המגורים מלוה את הטופוגרפיה והחתכים של האתר, כאשר הבנייה המיוחדת והגבוהה מאפיינים את מרכז השכונה בעוד הבנייה של 3-5 קומות מלוה את הדרכים ברצף אורבאני, ומותאמת לאזורים המשופעים בבניה מדורגת.
באזורים המזרחיים בשיפולי האתר מאותרים קבוצות של בנייה נמוכה צמודת קרקע ומשולבת בצמחיה.

באתר אותרו ופותחו כמה אלמנטים התורמים לאפיונו: פיתוח פארק בשלוחה הצפונית הפורץ אל פארק הטבע של ואדי ענבה: עיצוב "פארק השמורה" הסמוך לכניסה לשכונה עם תוך שימור קבוצת עצים עתיקה ויצירת רצף נגישות לפארק הטבע ממזרח לאתר: פתוח ותכנון מוסד חינוכי על יסודי מקיף ששטחי הספורט שלו הממוקמים בשיפולי הואדי ישמשו גם את תושבי השכונה.

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge