Go to homepage | לעמוד הבית
About us
Publications & competitions
Contact us
אתר "המכתש" בגבעתיים
Close
Next
/
Previous
Next
  • מיקום: אתר "המכתש" בגבעתיים
  • יזם: עיריית גבעתיים, ממ"י
  • שנה: 1992

שכונת מגורים חדשה באתר מגרש הכדורגל ההיסטורי ה"מכתש", כוללת שכונת  דירות מגורים, מבנה מסחרי ומבנה ציבורי קהילתי הממוקמים סביב גן אמפיתיאטרלי גדול.

מבני המגורים מתוכננים לאורך המדרון ברחוב השניים, כשהם מדורגים עד לגובה 6 קומות, בהם דירות בגדלים שונים, חלקן דירות עם עליות גג ומרפסות גן.

רחוב בורוכוב לאורך הגן הציבורי יהפוך לרחוב משולב, ובקצהו העליון מצפור נוף ממנו נשקפת תצפית של גבעתיים ותל-אביב. מתחת למצפור ובצמוד לגן, הוקצה שטח למבנה ציבורי בשטח של כ-1,500 מ"ר.

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge