Go to homepage | לעמוד הבית
About us
Publications & competitions
Contact us
בניין המנהלה ע"ש אייזיק גוטמן – אוניברסיטת ת"א
Close
Next
/
Previous
Next
  • מיקום: אוניברסיטת ת”א
  • היקף: 5100 מ"ר
  • יזם: אוניברסיטת ת”א
  • שנה: 1996

בניין המנהלה של אוניברסיטת תל-אביב ע"ש אייזיק גוטמן, משתרע על שטח של כ-5,100 מ"ר. בשניים עד ארבעה מפלסים. מרכז בתוכו את מירב הפונקציות של ניהול אקדמי ואדמיניסטרטיבי של האוניברסיטה.

הבניין מהווה נידבך חשוב בפרויקט מתחם-הסנאט של האוניברסיטה עקב מעמדו הציבורי והייצוגי של מתחם זה, ובהיותו חוליית קשר בין הקמפוס הקיים לבין התפתחותו לכיוון מזרח לאזור "שייח מוניס", הכריזה הנהלת האוניברסיטה בשנת 1989, בשיתוף עם אגודת האדריכלים על תחרות פומבית בין אדריכלים.

עם סיכום בינוי המתחם. נבחר משרדינו לתכנן את בניין המנהלה של האוניברסיטה.

עקרונות התכנון של הבניין הם פועל-יוצא מעיצוב המתחם לרבות הגיאומטריה הנובעת ממנו. הארקאדות המקיפות את הכיכר משתלבות בחלקי הבניין הפונים לכיכר ומובילות אל הרוטונדה המהווה את מוקד הבניין.
איתורו של בניין המנהלה בסמוך לבניין ההנדסה ע"ש וולפסון שתוכנן על-ידי האדריכל לואי קהאן, חייב התייחסות בתכנונו הן מבחינת עיצוב המאסות של הבניין, החזיתות, וצורת ישיבתו על הקרקע, והן מבחינת גווני הציפוי של הבניין. הבניין מחופה באריחי אבן מודולריים מרובעים של אבן מונוליטית בהירה, צורת ההנחה של האבן מצהירה על שימוש האבן כחומר ציפוי בלבד.

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge