Go to homepage | לעמוד הבית
About us
Publications & competitions
Contact us
בית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ת”א
Close
Next
/
Previous
Next
  • מיקום: אוניברסיטת ת”א
  • היקף: 5500 מ"ר
  • יזם: אונברסיטת ת”א
  • שנה: 1989, 2002

המבנה ממוקם בשלוחתה הדרומית של האוניברסיטה, באזור "שייח-מוניס", ומתפתח מהשדרה המרכזית לכיוון מורדותיה המערביים.
בניין ביה"ס, בשני שלביו כולל: אזורי הוראה, מינהלה וסגל אקדמי, ומעבדות-אנוש האמורות לשמש גם את האוכלוסייה העירונית. הקפטריה ואולם-ההרצאות מהווים יחד עם החצר המרכזית – אלמנטים מאחדים מבחינת הבנוי ומשלימים מבחינת הפעילות החינוכית והחברתית.
הבניין הנשען על השדרה המרכזית, משתרע באופן מדורג לקראת מערב, ומאפשר תצפית מסביבתו ומתוכו לנוף. עם היותו יחידה עצמאית ומגובשת, משתלב הבניין בתוכנית הבינוי החדשה של האוניברסיטה ובמרקם שלה באופן אורגאני.

הארכיטקטורה של הבניין אחידה ומגובשת, תוך שימוש מאופק במספר חומרים מועט, אבן נסורה גלילית בחזיתותיו החיצוניות, וטיח מגורד בחללים הציבוריים ואולמות ההרצאה.

המוקד החשוב ביותר, המהווה את "לב" הבניין, נוצר באמצעות ניצול נפח החלל המרכזי, העובר דרך רוב מפלסיו.
חלל זה עוצב כ"אטריום" משולב בצמחיה, הכולל אמפיתיאטרון קטן, פינות התכנסות וגלריות במפלסיו השונים, אשר יחדיו מציעות למשתמשי הבניין אפשריות מגוונות ושונות.

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge